# اقتصاد

سوسیال دموکراسی

                                                                                                                           پیرو نظرات پست قبلی ٬کامیار مقاله ایی از دکتر موسی غنی نژاد برایم فرستاد که حیفم آمد بخشهایی از آن را ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 13 بازدید