# آمریکا

واشنگتن دی سی۳

                                                                                             (ساختمان کنگره آمریکا) حتماً خوانده ای که در آمریکا برای مصارف عمومی به نسبت اروپا کم تر پول خرج می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید