حیوانِ میهمانی
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧  

ایام کریسمس همچون شبهای عید خودمان ترافیک خرید و میهمانی و مسافرت است و هرکس برای این چند روز تعطیلی "یک در میان" که در اینجا بسیار نایاب است نقشه ایی در سر دارد. وضعیت بد اقتصادی قدری روی تعداد مسافرتها اثر گذاشته است و برای مثال به جای شش میلیون و سیصد هزارنفر که سال گذاشته از فرودگاه شهر سکونت من پرواز کردند امسال تنها شش میلیون پرواز خواهند کرد یعنی ده درصد کمتر. سر میز ناهار همکاران از همدیگر میپرسیدند که چه برنامه ایی برای تعطیلات دارند و هر کس معمولا یک یا دوشب به میهمانی خانوادگی دعوت داشت. نوبت به همکار ایرانی ما که رسید از امشب شروع کرد و ده شب را شمرد به میهمانی و در میان نگاه متحیر دیگران خود با خنده تاکید کرد که ما ایرانیان علاقه بسیاری به میهمانی و دور هم جمع شدن داریم و به اصطلاح آمریکاییها ما "Party Animal " هستیم. الحق که راست میگفت و خوب که فکر کردم دیدم که از ده روز گذشته شش شب آن به میهمانی گذشته و در چهار شب آتی هر شب آن اینچنین خواهد گذشت و در مورد بسیاری دیگر از دوستان و هموطنان هم کما بیش بدین منوال است. به راستی ما ملتی شاد و خوشگذران بوده و هستیم. با خود فکر میکردم که این آمریکاییها پیش خود بر ما غبطه خواهند خورد که بسا کشور شادی باید باشد این ایران زمین و من به اوضاع اقتصادی ایران فکر میکنم و سایر تضییقاتی که بر سر ساده ترین شادهی های این مردم هر روزه ایجاد میگردد. دیروز در خبرها خواندم که نیروی انتظامی با "حسین پارتی ها" در ایام محرم برخورد خواهد کرد.راستی چگونه ملتی  چنین شادی طلب که از عزاداری هم پارتی میسازد اینچنین سی سال گذشته را به ماتم تاب آورده است؟!


کلمات کلیدی: فرهنگ ،کلمات کلیدی: ایران ،کلمات کلیدی: خاطره ،کلمات کلیدی: آمریکا
لینک دائم لینک دائم   لینک دائم نظر شما ()   لینک دائم نویسنده: سینا     مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin