تفاوتهای ما و ایشان (۱)
ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦  

 

تفاوتهای فرهنگی مردمان ملل مختلف به خودی خود حاوی هیچ ارزشی مثبت یا منفی نیست. که چه بسا بنا به زاویه دید گوینده و یا بیننده، پدیده ایی در فرهنگ ملتی میتواند مضحک و یا برخلاف آن بسیار به جا و مناسب ارزیابی شود. به نظر من آنچه که میتواند ملاک مناسبی برای ارزیابی درستی و یا نادرستی پدیده ایی فرهنگی شود برآیند و یا جمع جبری میزان درد و رنجی است که خود مردمان حامل آن فرهنگ خاص در اثر ارتکاب آن میبرند. اگرچه در بسیار موارد بنا بر مصلحت گروه و یا تفکری تلاش بسیاری در جهت توجیه درد و رنج و یا حتی تکذیب آن میشود ولی این مانع تسکین آلام افراد آسیب دیده که معولآ بیشتر افراد آن جامعه هستند نخواهد شد. تنها مخدری که معمولا باعث تسکین موقت دردهای جامعه ایی میشود بیخبری از دنیای خارج همراه با شکستن آینه ها و یا نگاه کردن در آینه ای کج و معوج است تا باور کنند که در این درد و رنج تنها نیستند و اصولآ "انسان در درد و رنج آفریده شده است". تنبلی، تحقیر و تمسخر،تحمیل،تحمیق، تبعیض، دروغ و دورویی و موارد دیگر وقتی به صورت امری فراگیر در میان گروهی از مردمان رایج شود اگرچه هنوز باعث رنج افراد میشود ولی بصورت امری بایسته درمیاید که تو گویی غیراز این نباید باشد.پس ازمدتی چه بسا گروهی هم تحت عناوین مختلف به این رفتارها افتخار کرده و دچار توهم از دیگران برتری شوند.این روند ادامه خواهد داشت تا وقتی که فرد یا با کنکاش و تحقبق در احوالات  سایر اقوام و ملل و یا در اثر معاشرت و اصطکاک فرهنگها خود را در مقابل آینه رفتاردیگرملل  بیابد.تکانه های شدید قطع این مخدر عکس العمل مختلفی در افراد ایجاد میکند که در اینجا مورد بحث نیست. شاید لازم باشه در اینجا برای عدم سو تفاهم دوباره تکرار کرد که بسیاری از عادات و رفتارهای فرهنگی از قبیل غذا خوردن، لباس پوشیدن و غیره لزوما در دایره ارزشگزاری قرار نمیگیرند وبلکه تا حد زیادی خنثی هستند و چه بسا برای سلا مت روحی  هر ملتی مناسب باشد که تا وقتی که  تحمیل و ضرری در کار نباشد به همان عادات قدیم پایبند باشند.  دلیل این مقدمه مانیفست وار سوال چند روز پیش یکی از دوستانم بود که منو به این فکر انداخت که شاید بد نباشه در مورد برخی تفاوتهای فرهنگی که میان ایرانیان و مردمان آمریکا تجربه کرده ام بنویسم . بسیاری از این تفاوتها به معنای برتری یکی بر دیگری نیست اما برخی دیگر به عکس کاملاً حاوی بار ارزشی است.  به عنوان اولین مورد مایلم درباره پدیده خندیدن به دیگران بنویسم که به نوعی توجه منو بیشتر به خودش جلب کرده......ادامه دارد٪


کلمات کلیدی: فرهنگ ،کلمات کلیدی: آمریکا ،کلمات کلیدی: ایران
لینک دائم لینک دائم   لینک دائم نظر شما ()   لینک دائم نویسنده: سینا     مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin