سالی در آمریکا
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥  

هفته گذشته سالروز ورورد من به آمریکا بود ٬سالی شتابان تر از سالهای گذشته و با حجم روزانه چندین مگابایت اطلاعات ورودی به مغز! به آغوش کشیدن بستر خواب  زودتر از عادت مألوف جهت پردازش داده های انباشته! تنفس هوایی پاک همراه با افزایش کالری ورودی عمداتآ برگر وغذای آماده و افزایش وزن!سال مرور خاطرات و افرادی که وجودشان سالها فراموش شده بود!سالی پر ازعلامت سئوال از ندانسته ها و پر از علامت تعجب از تناقض دانسته های غیر معتبر!خوشحال از دیدن و شناختن این همه ملل در کنار هم و مبهوت از عدم شناخت خویشتن! چقدر شرمنده این و آن شدم!کاش تشکر  کرده بودم!چه فرصت کمی بود برای تحیر!تحیر از این همه انسانیت! عادات کمی خواسته یا ناخواسته فراری شدند و مابقی سمجتر از آن بودند...چقدر خندیدیم به حقارت مشکلات گذشته ...آقا.. لطفآ اگه میشه دستگیره شیشه رو بدید من گرممه؟؟چقدر غیبت کردیم با رفقا وقتی میشد دوستانِ تازه پیدا کرد...چقدر جلوی آینه بالا آوردم از دیدن خود!..باید کاری کرد..شاید نیشتری به مغز که خون کثیف موجودات بد بو را بیرون بریزد..اینجا دیگر عذری نیست جا برای همه هست...فقط قدری ..قدری چه؟چه میدانم! ...قدری فایده ندارد اگر داشت که این نمیشد...باید بیرحمانه نقد بشم ...باید بیرحمانه بهتر شم ...بدیهایم آنقدر هست که فرصت  برای دیدن خوبیهایم نگذارم...بقیه ملل هم بدی دارند؟...گور پدر تو با اون ملل...من وقت برای دیدن بدیهایشان نداریم ...کراهت خودم را با زشتی دیگران توجیه نکنم...باید یاد بگیرم...باید یاد بگیریم...ادای خوبی درآوردن بسه... باید بهترین شد...کم آزارترین...توی دهن منفی باف زد...توطئه ایی در کار نیست ...توطئه حرف تلخ توست...از دور ایران بهتر پیداست...درباره خودم و ایران٬ از دور بیشتر خواهم نوشت...دیگران ناراحت میشند ...گورٍ پدر تو با دیگران...!


کلمات کلیدی: آمریکا ،کلمات کلیدی: خاطره ،کلمات کلیدی: ایران
لینک دائم لینک دائم   لینک دائم نظر شما ()   لینک دائم نویسنده: سینا     مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin